Praktisk information

Vi er et lægehus med 8 faste speciallæger i almen medicin. Haslev Lægecenter er egen læge for alle vores patienter, men både vi og vores patienter foretrækker at du benytter EN af os som fast læge

– i daglig tale din egen læge. I forbindelse med ferie, kursus og andet fravær passer vi hinandens patienter.

Vi er uddannelsessted for uddannelseslæger.

Vores klinikpersonale består af sygeplejersker, bioanalytikere, lægesekretærer og social- og sundhedsassistenter. De hjælper lægerne med blodprøvetagning, urinundersøgelse, elektrokardiogram (EKG), lungefunktionsundersøgelse, blodtryksmåling, sårskift, fjernelse af sting, vortebehandling, øreskylning, alle former for vaccinationer (allergi, udlands- og børnevaccination), forløb for vægttab, rygestop, kontrol af sukkersyge, forhøjet blodtryk og meget andet.

Haslev Lægecenter har gode parkeringsforhold, nemme udvendige og indvendige adgangsforhold, samt toiletfaciliteter der tilgodeser bevægelseshæmmede patienter.

Vi indrapporterer utilsigtede hændelser. Alle i sundhedsvæsenet kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er forbedring af patientsikkerheden. Utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Rapporterne sendes online.

Kom i kontakt med din læge på mobilen.

Du kan hente App’ en “Min Læge”

I Min Læge appen kan du kontakte lægen og klinikken, holde styr på dine aftaler, se dine børns vaccinationer og meget mere.

Du kan se mere på minlaegeapp.dk

Sidebar

Kontakt & receptfornyelse

På App’en “Medicinkortet” er det muligt at genbestille de fleste lægemidler.

I “Min Læge appen” kan du kontakte lægen og klinikken, holde styr på dine aftaler, se dine børns vaccinationer og meget mere.

  • Download appen fra din App Store eller Google Play
  • Log in med dit NemID og giv samtykke
  • Så er du klar til at bruge Min Læge eller Medicinkortet