1. januar 2024


Vores ældste kollega Stephanie Heymann går på pension den 31. december 2023. På grund af  lægemangel har det ikke været muligt at tiltrække ny læge til klinikken. Lægecenterets øvrige læger fortsætter, men kan  ikke  være egen læge for det samme antal borgere som hidtil. Desværre betyder ændringen, at alle vores tilmeldte borgere skal foretage nyt  lægevalg. Ændringerne foregår i samarbejde med kommune og region. Regionen kontakter den 14. november 2023  alle borgere elektronisk eller pr brev og informere om valgmuligheder og proces.

Lægecenteret har ikke mulighed for, at gøre udtagelser. Eventuelle spørgsmål vedrørende nyt lægevalg  kan med fordel rettes til Borgerservice.

Sidebar

Kontakt & receptfornyelse

På App’en “Medicinkortet” er det muligt at genbestille de fleste lægemidler.

I “Min Læge appen” kan du kontakte lægen og klinikken, holde styr på dine aftaler, se dine børns vaccinationer og meget mere.

  • Download appen fra din App Store eller Google Play
  • Log in med dit NemID og giv samtykke
  • Så er du klar til at bruge Min Læge eller Medicinkortet